A huszárezredek bemutatása a Monarchia korában

 

 

Császári és királyi huszárezredek (KuK)  A fogalom rövidítése a Kaisers und Königs Husarenregiments.

A császári és királyi lovashadsereg felépítése:  A császári és királyi lovas hadsereg 16 huszárezredből, 15 dragonyos ezredből és 11 ulánus ezredből állt, de az idők során ezek az arányok folyamatosan változtak.  A Monarchia lovas hadserege magyar (huszár), osztrák (dragonyos) és horvát (ulánus) nemzetiségekből állt. Az egyeshuszárezredeket az egyenruha színe alapján, illetve a csákócímerben szereplő szám alapján különböztették meg. 

Huszárezred felépítése: A lovas ezredek 2 osztályból álltak, ezen belül 1 osztály 3 lovasszázadból épült fel, ahol egy lovasszázadban 136 huszár volt. Az I. világháború során e századok géppuskás osztagokkal egészültek ki.

Hadsereg rendfokozatai: A felépítésen a hierarchia alapvető jelentőségű, ennek megfelelően a következő rendfokozatokat különböztetjük meg 

A Kuk, közös és a honvéd huszárezredek összehasonlítása: A kiegyezést követően a császár engedélyezte 10 honvédhuszárezred felállítására.  A két huszárezred megkülönböztető jegyei:

  • A csákócímer

A kétfejű sas helyén a magyar címer található, királyért hazáért felirattal.

  • A ezredszám helye

A csákó bal oldalára került

  • A prém színe a mentén

Fekete helyett fehér

  • A lószőrforgó színe

Fekete helyett fehér

  • A zsinórzat színe

Sárga helyett meggyvörös

  • A tábori sapka csákórózsája

Az FJI helyett IFJ szerepelt 

A honvédhuszárezred viseletében területenként megkülönböztető jegyek tapasztalhatók (ezredszám helye, atilla- mente színe)