Egyesületünk bemutatása

 

 

A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület 2007 decemberében kezdett szerveződni, 2009. júniusa óta működik hivatalosan közhasznú egyesületként. Jelenleg 26-an vagyunk. Társaságunkat a lovak és a lovaglás szeretetén kívül a régi idõk kultúrájának szeretete, a történelem és hagyományok tisztelete, ápolása tartja össze.

Egyesületünk, a 9. Nádasdy huszárezred hagyományainak ápolója. Ez az ezred 1884-tõl, 1914-ig, 30 évet töltött Sopronban, a városi élet meghatározója volt.

Az Egyesület célja: Összefogni azokat a természetes és jogi személyeket, akik a huszárok hagyományainak újjáélesztésén és életben tartásán fáradoznak. Rendezvényeken prezentálja a huszárság múltbeli jelentőségét. Törekszik a katonai hagyományőrzés színvonalasabbá tételére, valamint arra, hogy minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a huszárság hagyományait, a történelemben betöltött szerepét.

Mi, a Nádasdy huszárok kései utódai, mint a monarchia egyik elit ezredének hagyományőrzői,  képzettségünkkelfegyelmezettségünkkel és összetartásunkkal kivívjuk polgártársaink, a lovas társadalom, valamint hagyományőrző szervezetek elismerését.

 

Mit teszünk mi céljaink megvalósításának érdekében.

  • Tagjaink folyamatos önképzéssel, képzéssel bővítik történelmi ismereteiket, fejlesztik korhű ruházatunkat, lovas felszereléseiket, csiszolják lovas tudásukat, alakiasságukat
  • A minősítésekre készülve, lovas ügyességi akadályparkot hoztunk létre.
  • Részt veszünk a városi-, regionális ünnepségeken, és a MHKHSZ által szervezett rendezvényeken.
  • Huszárverbunk, és lovas karusszel megtanulásával gazdagítottuk bemutató programunkat.
  • Folyamatosan gondozzunk Hilibi Haller József főhadnagy, limanowai csatában hősi halált halt huszártiszt, Szent Mihály temetőben lévő kriptáját.
  • A 2011-es évtől, a limanowai csata emléknapján, december 11-én gyászmisével tisztelgünk az elesett huszárok előtt, tesszük mindezt (a hagyományok szerint) a Szent Domonkos templomban.
  • A báli szezonban (a monarchiás idők tiszti báljainak mintájára) huszárbált rendezünk Sopron legpatinásabb szállodájában. Tagjaink, huszárok és dámalovasok francia négyessel nyitják meg a bált.
  • A 2011-es év talán legfontosabb eseményeként, május 8.-án megnyitottuk a 9. Nádasdy Huszárezred EmlékmúzeumátA soproniak és az idelátogatók bepillantást kapnak a történelem azon szeletkéjébe, amit huszár elődeink a városunkban töltöttek.

 

Hisszük, hogy tevékenységünkkel nemes ügyet szolgálunk!

Grubits Róbert Tóth Csaba Kovács Csaba
Elnök, parancsnok Alelnök Titkár

 

pict0128 1 800x515